Rapport fra NIVA

Overvåking av eutrofisituasjonen i Eikeren vassdragets innsjøer i 2005

«Eikeren hadde god vannkvalitet i 2005 og plasserte seg i SFTs beste vannkvalitetsklasse. Nitrogenverdiene lå høyt, men nitrogen har ingen forurensningsmessig betydning i Eikerenvassdraget. Det har ikke vært noen endring av vannkvaliteten i Eikeren fra 1975 og fram til i dag.» Utdrag fra NIVA-rapporten.

button-dokument  Rapport fra NIVA 2006

Rapport fra NIVA