Velkommen til Eikeren Vannverk Interkommunale Selskap – EVIKS

Eikeren Vannverk Interkommunale Selskap (EVIKS) er stiftet 22.06.2005 med eiere Øvre Eiker Kommune, Glitrevannverket IKS og Vestfold Vann IKS. Formålet med EVIKS er å administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til bruk av vannressursene i Eikeren for vannforsyning og annen aktivitet i denne sammenheng.


Aktuelt

Nytt og aktuelt fra Eikern Vannverk Interkommunale selskap

Se alle artikler

Farekartlegging av forurensningsrisiko i Eikeren

Farekartlegging av forurensningsrisiko i Eikeren

Eikeren vannverk IKS har igangsatt en farekartlegging av forurensningsrisiko for drikkevannsressursene i Eikeren. Kartleggingen …

Les hele artikkelen
Eikerenfondet

Eikerenfondet

Eikeren Vannverk IKS (EVIKS) har opprettet et fond for å gjennomføre miljøoptimaliserende tiltak i Eikerenvassdraget. Det kan søkes om midler til gode prosjekter i løpet av oktober måned, og frist for søknad om prosjektmidler er satt til 1. november. Det vises til retningslinjer for Eikerenfondet.

Les hele artikkelen
Rapport fra NIVA

Rapport fra NIVA

«Eikeren hadde god vannkvalitet i 2005 og plasserte seg i SFTs beste vannkvalitetsklasse. Nitrogenverdiene lå høyt, men nitrogen har ingen forurensningsmessig betydning i Eikerenvassdraget. Det har ikke vært noen endring av vannkvaliteten i Eikeren fra 1975 og fram til i dag.»

Les hele artikkelen