Velkommen til Eikeren Vannverk Interkommunale Selskap – EVIKS

Eikeren Vannverk Interkommunale Selskap (EVIKS) er stiftet 22.06.2005 med eiere Øvre Eiker Kommune, Glitrevannverket IKS og Vestfold Vann IKS. Formålet med EVIKS er å administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til bruk av vannressursene i Eikeren for vannforsyning og annen aktivitet i denne sammenheng.


Aktuelt

Nytt og aktuelt fra Eikern Vannverk Interkommunale selskap

Se alle artikler

RAPPORT – FAREKARTLEGGING AV FORURENSNINGSRISIKO I EIKEREN

RAPPORT – FAREKARTLEGGING AV FORURENSNINGSRISIKO I EIKEREN

Det er gjennomført en farekartlegging av forurensingsrisiko for Eikeren som drikkevannskilde. Norconsult har utført …

Les hele artikkelen
Eikerenfondet

Eikerenfondet

Eikeren Vannverk IKS (EVIKS) har opprettet et fond for å gjennomføre miljøoptimaliserende tiltak i Eikerenvassdraget. Det kan søkes om midler til gode prosjekter i løpet av oktober måned, og frist for søknad om prosjektmidler er satt til 1. november. Det vises til retningslinjer for Eikerenfondet.

Les hele artikkelen