OM EIKERENFONDET

OM EIKERENFONDET

Eikeren Vannverk IKS (EVIKS) har opprettet et fond for å gjennomføre miljøoptimaliserende tiltak i Eikerenvassdraget. 

Midler til miljøoptimaliserende tiltak

Fondet er opprettet for å bidra til en bærekraftig og lokal styring av Eikerenvassdraget for å sikre alle brukerinteressene i vassdraget. EVIKS plikter hvert år og sette av midler til miljøoptimaliserende tiltak. Det vises til retningslinjer for Eikerenfondet. Frist for søknad om prosjektmidler er satt til 1. november. Søknad sendes til EVIKS, c/o Vestfold Vann IKS, Hedrumveien 127, 3270 Larvik, eller til post(at)eviks.no, eller via søknadsskjemaet.

button-dokument

Retningslinjer Eikerenfondet

button-dokument

Mal for sluttrapportering til Eikerenfondet


Klikk her for søknad til Eikernfondet


Fondsstyre

Fondsstyret tildeler årlig midler til Eikerenfondet.

Navn Funksjon Representerer Telefon
Vidar Ullenrød  Medlem Vestfold Vann IKS  941 41 077
Anne Bjørg Rian  Medlem Øvre Eiker kommune
Christina Isaksen  Medlem Holmestrand Kommune
Kim Mogen Myhre  Medlem Almenne interesser
Tanja Breyholtz Sekretær Vestfold Vann IKS /EVIKS  911 02 711