Aktuelt

Eikerenfondet

Eikerenfondet

Eikeren Vannverk IKS (EVIKS) har opprettet et fond for å gjennomføre miljøoptimaliserende tiltak i Eikerenvassdraget. Det kan søkes om midler til gode prosjekter i løpet av oktober måned, og frist for søknad om prosjektmidler er satt til 1. november. Det vises til retningslinjer for Eikerenfondet.

Les hele artikkelen

Rapport fra NIVA

Rapport fra NIVA

«Eikeren hadde god vannkvalitet i 2005 og plasserte seg i SFTs beste vannkvalitetsklasse. Nitrogenverdiene lå høyt, men nitrogen har ingen forurensningsmessig betydning i Eikerenvassdraget. Det har ikke vært noen endring av vannkvaliteten i Eikeren fra 1975 og fram til i dag.»

Les hele artikkelen