Aktuelt

RAPPORT – FAREKARTLEGGING AV FORURENSNINGSRISIKO I EIKEREN

RAPPORT – FAREKARTLEGGING AV FORURENSNINGSRISIKO I EIKEREN

Det er gjennomført en farekartlegging av forurensingsrisiko for Eikeren som drikkevannskilde. Norconsult har utført …

Les hele artikkelen

Eikerenfondet

Eikerenfondet

Eikeren Vannverk IKS (EVIKS) har opprettet et fond for å gjennomføre miljøoptimaliserende tiltak i Eikerenvassdraget. Det kan søkes om midler til gode prosjekter i løpet av oktober måned, og frist for søknad om prosjektmidler er satt til 1. november. Det vises til retningslinjer for Eikerenfondet.

Les hele artikkelen