OM EVIKS

OM EVIKS

Eikeren Vannverk Interkommunale Selskap (EVIKS) ble stiftet 22.06.2005 med eiere Øvre Eiker Kommune, Glitrevannverket IKS og Vestfold Vann IKS. Formålet med EVIKS er å administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til bruk av vannressursene i Eikeren for vannforsyning og annen aktivitet i denne sammenheng.

Selskapets formål

Selskapets formål er å administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til bruk av vannressursene i Eikeren for vannforsyning og annen aktivitet i denne sammenheng. Selskapet har rett til uttak av vann til offentlig vannforsyning, gjennom avtale med Øvre Eiker Energi AS. Forøvrig skal selskapet fordele vann mellom eierne ved knapphet, og forvalte Eikeren-fondet.

button-dokument

Selskapsavtale

button-dokument

Distribusjonsliste