Eikerenfondet

Image

Eikeren Vannverk IKS (EVIKS) har opprettet et fond for å gjennomføre miljøoptimaliserende tiltak i Eikerenvassdraget. Det kan søkes om midler til gode prosjekter i løpet av oktober måned, og frist for

Eikeren Vannverk IKS (EVIKS) har opprettet et fond for å gjennomføre miljøoptimaliserende tiltak i Eikerenvassdraget. Det kan søkes om midler til gode prosjekter i løpet av oktober måned.

Fondet er opprettet for å bidra til en bærekraftig og lokal styring av Eikerenvassdraget for å sikre alle brukerinteressene i vassdraget. EVIKS plikter hvert år og sette av midler til miljøoptimaliserende tiltak. Det vises til retningslinjer for Eikerenfondet. Frist for søknad om prosjektmidler er satt til 1. november. Søknad sendes til EVIKS, c/o Vestfold Vann IKS, Hedrumveien 127, 3270 Larvik, eller til post(at)eviks.no, eller via søknadsskjemaet.

button-dokument

Retningslinjer Eikerenfondet

button-dokument

Mal for sluttrapportering til Eikerenfondet

Send inn søknad på Eikerenfondet