Representantskapet

Representantskapet i EVIKS

Navn Funksjon Representerer Telefon
Olav Bjørnli Leder  Vestfold Vann IKS  950 24 811
Adrian Tollefsen Nestleder  Øvre Eiker kommune  902 75 695
George Fulford Medlem  Glitrevannverket IKS  950 26 213
Erland Buøen Vara  Vestfold Vann IKS  909 41 054
Bente Skårdal Kleven Vara  Øvre Eiker kommune  906 39 234
Rune Svensson Vara  Glitrevannverket IKS  905 69 622