Representantskapet

Representantskapet i EVIKS

Navn Funksjon Representerer Telefon
Olav Bjørnli Leder  Vestfold Vann IKS 950 24 811
Knut Kvale Nestleder  Øvre Eiker kommune  99702989
George Fulford Medlem  Glitrevannverket IKS  95026213
Erland Buøen Vara  Vestfold Vann IKS  90941054
Bente Skårdal Kleven Vara  Øvre Eiker kommune  90639234
Rune Svensson Vara  Glitrevannverket IKS  90569622