Representantskapet

Representantskapet i EVIKS

Navn Funksjon Representerer Telefon
Olav Bjørnli Leder  Vestfold Vann IKS  950 24 811
Adrian Tollefsen Nestleder  Øvre Eiker kommune
George Fulford Medlem  Glitrevannverket IKS
Erland Buøen Vara  Vestfold Vann IKS
Trond Bermingrud Vara  Øvre Eiker kommune
Marit Stykket Vara  Glitrevannverket IKS